Hindi Pa Nakaka-Rehistro sa National ID? Basahin Ito:

Hindi Pa Nakaka-Rehistro sa National ID? Basahin Ito:

Narito ang mga hakbang sa unang step ng pagreregister ng National ID. style="display:block" data-ad-client="ca-pub-6904574557059534" data-ad-slot="5586055017" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true" 1.Pls. Log on To Register For Your Appointment...