Eskwelahan sa Imus, Pinakabitan ng Solar Panels!

Eskwelahan sa Imus, Pinakabitan ng Solar Panels!

 Bilang bahagi sa pagtitipid sa pag konsumo sa kuryente, sinimulan nang pakabitan ng solar panels ang mga pampublikong eskwelahan sa Imus, Cavite. style="display:block" data-ad-client="ca-pub-6904574557059534" data-ad-slot="5586055017" data-ad-format="auto"...