DUI o Driving Under Influence

DUI o Driving Under Influence

Sumunod na tinalakay ay ang DUI o Driving Under Influence na nagsasaad ukol sa mga driver na nagmamaneho kahit nakainom. Ginawan ng ordinansya na pinangungunahan ng PNP upang masiguro ang kaligtasan di lang ng maaaksidente pati na rin ang maaaring madamay sa aksidente...